News

W news

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w roku podatkowym 2021

W związku z obowiązkiem ciążącym na Kubota (Deutschland) GmbH Oddział w Polsce, NIP : 1070023780 (dalej: Oddział) wynikającym z art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U.2022.2587, ze zm., dalej: UPDOP), Oddział prezentuje informację o realizowanej przez nią strategii podatkowej za rok 2021.

See all
Wszystkie produkty Aktualności

Adres

Kubota (Deutschland) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Ul. Baletowa 82
02-867 Warszawa