Polityka Prywatności

  O SPÓŁCE KUBOTA I NASZYM PODEJŚCIU DO PRYWATNOŚCI

Kubota Holdings Europe B.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone (określane łącznie jako „Kubota”) podchodzą poważnie do zagadnienia prywatności zarówno Państwa jak i danych osobowych. Kubota rozumie, że przejrzystość i poszanowanie informacji są fundamentalnymi składnikami budowania długotrwałych relacji, i dlatego dokłada wszelkich starań, aby chronić dane, które nam Państwo przekazują.

Niniejsza informacja opisuje rodzaje informacji, które gromadzimy, sposób, w jaki ich używamy, komu je udostępniamy oraz wybory, jakich mogą Państwo dokonać w zakresie wykorzystywania przez nas tych danych. Opisujemy również środki, które stosujemy, by zapewnić bezpieczeństwo danych oraz sposoby, w jakie mogą się Państwo z nami kontaktować w sprawach związanych z prywatnością. Nasze praktyki dotyczące prywatności mogą się różnić w zależności od kraju, w którym działamy, aby pozostawać w zgodzie z lokalnymi praktykami i wymaganiami prawnymi.

1. CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Stosujemy definicję danych osobowych zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO), zgodnie z którą są to:

“informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej”.

2. KTO ODPOWIADA ZA PAŃSTWA DANE?

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszelkich danych osobowych dostarczonych lub zebranych przez spółkę Kubota. Zwarte w niniejszej Polityce prywatności wyrażenia takie jak “Kubota”, „my”, „nas” lub „nasz” oznaczają Kubota Holdings Europe B.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone. Każdy podmiot Kubota, który kontroluje sposób gromadzenia danych osobowych i cele, dla których są one wykorzystywane, jest „administratorem danych” odpowiednim do celów obowiązujących przepisów lokalnych i europejskiego rozporządzenia o ochronie danych RODO.

Za pomocą Centrum Prywatności Kubota mogą Państwo skontaktować się z podmiotami Kubota odpowiedzialnymi za gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych w celach opisanych w niniejszej Informacji na temat prywatności. W zakładce „How to contact us” (Skontaktuj się z nami) znajdą Państwo dane kontaktowe Kierownika ds. Prywatności, Można też skorzystać z formularza na naszej stronie internetowej (w trakcie tworzenia).

Dla Państwa wygody i informacji nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych. Strony te mogą działać niezależnie od strony Kubota. Strony internetowe, do których link znajduje się na naszej stronie mogą mieć własne zasady lub polityki w zakresie prywatności – zalecamy zapoznanie się z nimi, jeżeli odwiedzają Państwo te witryny. O ile odwiedzane przez Państwa strony internetowe, do których linki znajdują się na naszej stronie nie są własnością spółki Kubota, ani nie są przez nią kontrolowane (co obejmuje pliki „cookies” używane na tej stronie), nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość, wykorzystywanie oraz zasady w zakresie prywatności.

3. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY I WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE

Kubota oraz jej spółki zależne i stowarzyszone zbierają Dane Osobowe i Dane Dotyczące Maszyn. Niektóre dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa, na przykład gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej, z naszych produktów/usług, gdy kontaktują się Państwo z nami, lub gdy pozyskujemy Państwa dane osobowe od naszych partnerów, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe lub od podmiotów, z którymi zawarliśmy umowę w celu przeprowadzenia badania rynku.

Kategorie danych na Państwa temat, które gromadzimy:

 • Dane kontaktowe i na temat fizycznej lokalizacji (nazwisko, adres pocztowy, adres email i numer telefonu, numer faksu, numer klienta, preferencje w zakresie języka i danych sposobu kontaktu).
 • Dane dotyczące powiązań (dane na temat Państwa zapytań, zakupów, lokalizacji i inne dane demograficzne, oraz transakcji z dealerami).
 • Dane dotyczące maszyn i korzystania z nich (dane dotyczące maszyn wygenerowane lub zbierane czy przechowywane przez Państwa maszynę/terminal, takie jak kondycja maszyny i dane na temat jej pracy, które obejmują jej przepracowane godziny, zużycie paliwa i diagnostyczne dane sprzętowe. Jeżeli korzystają Państwo z produktów i/lub usług telematycznych, zbieramy również dane GPS.
 • Dane na temat transakcji (w przypadkach, w których kontaktują się Państwo z nami, naszymi dealerami lub partnerami biznesowymi w sprawach zakupów i kont klientów).
 • Informacje finansowe i informacje na temat osób stowarzyszonych/wspólników (imię i nazwisko, data urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego/osobisty numer identyfikacyjny, adres e-mail, numer telefonu: domowy i komórkowy, a także niektóre informacje dotyczące zatrudnienia, dochodów i kredytów, oraz informacje na temat finansowania sprzętu i działalności leasingowej).

Dane, które zbieramy online. W przypadkach, w których kontaktują się Państwo z nami, zbieramy dane osobowe w sposób zautomatyzowany, np. za pomocą plików cookies. Informacje, które zbieramy w ten sposób zawierają: adres IP, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, odsyłające adresy URL i informacje o podjętych działaniach lub interakcji z naszymi zasobami cyfrowymi. Nasze strony internetowe korzystają z Google Analytics („Google Analytics”), usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google i zapewniają anonimowość Państwa danych osobowych w celu przeprowadzania analiz danych.

W jaki sposób gromadzimy dane

Będziemy przetwarzać (gromadzić, przechowywać i wykorzystywać) informacje, które nam Państwo przekazują, w sposób zgodny z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO). Dołożymy starań, aby Państwa dane były dokładne i aktualne oraz aby nie przechowywać ich dłużej niż jest to konieczne. Zobowiązujemy się do przechowywania zgodnie z prawem informacji potrzebnych do celów podatku dochodowego i audytowych.

Cel gromadzenia i przetwarzania danych

Kubota wykorzystuje dane osobowe w celu dostarczania zoptymalizowanych usług i rozwiązań lub w celu powiadomienia Państwa o innych produktach lub usługach, jak określono poniżej.

 • Reagowanie na Państwa zapytania. Gdy korzystają Państwo z funkcji zapytania, konkursu lub ankiety na naszych stronach internetowych, lub podczas eventów, możemy wykorzystywać przekazane nam informacje wraz z innymi informacjami, które posiadamy na Państwa temat, aby dostarczać Państwu dostosowane oferty produktów i usług oraz sprawniej reagować na Państwa zapytania dotyczące produktu lub usługi, lub też odpowiadać na skargi. Jeśli korzystają Państwo z funkcji Lokalizatora Dealerów lub z funkcji “Build My Kubota”, Państwa informacje mogą zostać przekazane naszym dealerom w celu spełnienia zapytania. Prosimy o sprawdzenie, czy jest dostępna funkcja Lokalizator Dealerów lub podobna. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest „uzasadniony interes”.
 • Marketing i promocje. Kubota może wykorzystywać informacje podane przez Państwa w ramach transakcji i za pośrednictwem naszych stron internetowych, w celu wprowadzania na rynek nowych produktów i usług oraz w celu dostarczania Państwu rekomendacji. W zakresie celów marketingowych skontaktujemy się z Państwem w celu uzyskania dodatkowej zgody. W dowolnym momencie możliwe jest wycofanie zgody. Dodatkowe informacje znaleźć można w części dotyczącej praw użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów e-marketingu jest „zgoda”.
 • Obsługa i wsparcie klienta. Gromadzimy i wykorzystujemy informacje na Państwa temat dla celów działu obsługi klienta i w celach usprawnienia jego pracy i powiązanych transakcji. Obejmuje to między innymi aktualizację i zabezpieczanie usług gwarancyjnych, finansowania lub zakupu, dostawy produktów i wsparcia serwisowego, udzielanie informacji Państwu lub obsługującemu Państwa sprzedawcy. Obejmuje to również udostępnianie danych, gdy jest to konieczne do świadczenia usługi lub realizacji żądanych transakcji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla celów działu obsługi klienta jest „uzasadniony interes”.
 • Podania o zatrudnienie. Możemy wykorzystać przekazane przez Państwa dane pocztą lub online za pośrednictwem dowolnej przeznaczonej do tego celu strony internetowej lub portalu Kubota, aby sprawdzić Państwa kwalifikacje do ubiegania się o wolne stanowisko, zgodnie z opublikowanymi kryteriami kwalifikacji oraz zgodnie z wszelkimi stosującymi się powiadomieniami o ochronie prywatności, przekazywanymi użytkownikowi takiej strony internetowej lub portalu.
 • Usprawnienie wydajności. Dane osobowe i dane o maszynach wykorzystujemy również w celu prowadzenia naszej własnej działalności, co obejmuje analizę naszej wydajności, spełnianie wymagań prawnych, rozbudowywanie naszej kadry i prowadzenie badań.

4. PRZYCZYNY, DLA KTÓRYCH UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Kubota może udostępnić Państwa dane osobowe i dane o maszynach następującym stronom:

 • Dealerom, dystrybutorom, partnerom biznesowym i spółkom powiązanym upoważnionym do dostarczania części naszych produktów i usług w naszym imieniu, oraz usługodawcom dostarczającym produkty i usługi w związku ze sprzedażą produktów Kubota, wewnętrznymi procesami firmy lub obsługą kont lub transakcji.
 • Partnerom marketingowym, w celu prowadzenia dla Państwa marketingu bezpośredniego, jeżeli wyrazili na to Państwo zgodę
 • Audytorom, organom regulacyjnym i innym podmiotom, o ile są one prawnie upoważnione do bycia odbiorcą oficjalnych ujawnień. Możemy ujawnić Państwa dane w celu wypełnienia nakazów sądowych oraz wymogów prawnych lub regulacyjnych; aby zapobiec obrażeniom, śmierci, stratom, oszustwom lub nadużyciom; w celu ochrony praw spółki Kubota lub jej obrony w postępowaniach sądowych; oraz w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem aktywów biznesowych, w razie potrzeby.
 • Wszelkim osobom trzecim, którym udostępnimy Państwa dane są zobowiązane do ich bezpiecznego przechowywania i do wykorzystywania ich wyłącznie w celu świadczenia usług na Państwa rzecz w naszym imieniu. Gdy nie będą już ich potrzebować w celu wykonania konkretnej usługi, dane zostaną usunięte zgodnie z naszymi procedurami. Jeśli zechcemy przekazać Państwa wrażliwe dane osobowe stronie trzeciej, zrobimy to dopiero po uzyskaniu Państwa zgody, chyba że będzie tego od nas wymagać prawo i/lub zgodnie z innymi podstawami prawnymi.

5. ZACHOWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Kubota będzie przechowywać dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny i proporcjonalny do celów ich przetwarzania.

6. PRAWA I WYBORY 

Posiadają Państwo określone prawa w zakresie danych osobowych, które przechowujemy, a które Was dotyczą. Oferujemy również możliwość dokonania określonych wyborów w zakresie tego, jakie dane osobowe gromadzimy, w jaki sposób z nich korzystamy i jak się z Państwem komunikujemy. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez spółkę Kubota. Mianowicie, mogą Państwo uzyskać potwierdzenie, że przechowujemy dotyczące Państwa dane osobowe, poprosić o dostęp do nich i otrzymać informacje o danych osobowych Państwa dotyczących i otrzymać kopię informacji osobowych w naszym posiadaniu.
 • poproszenia o korektęaktualizację i usunięcie danych osobowych
 • wyrażenia sprzeciwu, z uzasadnionych przyczyn, wobec przetwarzania Waszych danych osobowych;
 • wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania Waszych danych osobowych do celów poszukiwania nowych klientów, w tym do celów komercyjnych (marketingowych);
 • wycofania dowolnej zgody, oświadczenia udzielonego za pośrednictwem strony internetowej lub w dowolny inny sposób (jeżeli miało miejsce), które będzie odnosić skutki w przyszłości, w dowolnym momencie, oraz do dostępu do treści oświadczenia o tej zgodzie w dowolnym momencie.

Możliwe jest wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas niektórych danych, które zbieramy na Państwa temat w sposób zautomatyzowany, gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe. Przeglądarka może poinformować Państwa, w jaki sposób zostać powiadomionym i zrezygnować z otrzymywania określonych rodzajów plików cookies. Więcej informacji na temat plików cookies i opcji rezygnacji z nich znajduje się poniżej.

ZASADY SPÓŁKI KUBOTA W ZAKRESIE PLIKÓW COOKIES

(1) Kubota może stosować pliki „cookies”, gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, w szczególności po to, aby nie musieli Państwo za każdym razem ponownie wpisywać swoich danych. Niektóre pliki cookies używane na naszych stronach internetowych są absolutnie niezbędne do świadczenia usług. Z reguły te pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji. Inne pliki cookie, takie jak analityka internetowa, będą przechowywane przez dłuższy okres i będą umieszczane tylko w przypadku, gdy wyrażona została uprzednia zgoda. W dziale (3) poniżej przedstawiono przegląd stosowanych plików cookies, ich cel i okres funkcjonowania.

(2) W zakresie podanych danych osobowych, takich jak adres e-mail, podczas rejestracji lub dostępu do naszych stron internetowych lub dowolnej z naszych usług, Kubota może, zależnie od Państwa wyboru, powiązać informacje na temat przeglądania dla Państwa urządzenia, które przetwarzają stosowane przez spółkę Kubota pliki cookies, z danymi osobowymi, na przykład po to, by wyświetlać na Państwa urządzeniu ankiety elektroniczne w miejscach przeznaczonych na reklamy, zawierające pliki cookies stosowane przez spółkę Kubota, lub w celu zamieszczania spersonalizowanych reklam, które są przeznaczone specjalnie dla użytkownika i mogą być dla niego interesujące.

(3) Gdy korzystają Państwo z naszych stron internetowych i nie wyłączają plików cookies, i na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody gdy jest to konieczne, stosowane są poniższe rodzaje plików cookies:

Pliki cookie Opis
_utma Addthis ustawia opcje Udostępnij i Lubię w Social Media, tj. Facebook i Twitter. Zapewnia to, że użytkownik zobaczy zaktualizowaną liczbę, jeśli udostępni stronę i powróci do niej, zanim pamięć podręczna liczby odwiedzin zostanie zaktualizowana.
_utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv Google Analytics to bezpłatne narzędzie analityczne Google, które głównie pomaga właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z ich witryny. Ustala również pliki cookie w domenie odwiedzanej witryny. Korzysta z zestawu plików cookie do zbierania informacji anonimowo i raportowania trendów na stronie internetowej bez identyfikowania poszczególnych użytkowników.
_cuvid Ten plik cookie jest zazwyczaj zapisywany w przeglądarce po pierwszej wizycie na stronie z poziomu tej przeglądarki. Jeśli plik cookie został usunięty przez operatora przeglądarki, a przeglądarka odwiedza ją później, nowy plik cookie _cuid jest zapisywany z unikalnym identyfikatorem innego użytkownika. Ten plik cookie służy do określania unikalnych użytkowników witryny i jest aktualizowany przy każdym widoku strony. Dodatkowo ten plik cookie jest dostarczany z unikalnym identyfikatorem, którego używa aplikacja, aby zapewnić zarówno ważność, jak i dostępność pliku cookie, jako dodatkowy środek.
_cusid Ten plik cookie służy do nawiązywania i kontynuowania sesji użytkownika z witryną. Gdy użytkownik przegląda stronę w witrynie, kod skryptu próbuje zaktualizować ten plik cookie. Jeśli nie znajdzie pliku cookie, zostanie zapisany nowy i zostanie ustanowiona nowa sesja. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza inną stronę w witrynie, ten plik cookie jest aktualizowany w celu wygaśnięcia za 30 minut, kontynuując pojedynczą sesję, dopóki aktywność użytkownika będzie kontynuowana w odstępach 30-minutowych. Ten plik cookie wygasa, gdy użytkownik zatrzymuje się na stronie w witrynie dłużej niż 30 minut.
_cuvon Służy do sygnalizowania ostatniej wizyty użytkownika na stronie.

(4) Jeśli chcesz kontrolować sposób korzystania z plików cookie, możesz zmienić ustawienia komputera i przeglądarki.
Większość przeglądarek internetowych umożliwia kontrolę większości plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, w tym jak sprawdzić, jakie pliki cookie zostały ustawione, odwiedź stronę www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.

Dowiedz się, jak zarządzać plikami cookie w popularnych przeglądarkach:

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

Aby znaleźć informacje dotyczące innych przeglądarek, odwiedź witrynę programisty przeglądarki.

Jak wskazano powyżej, nasze witryny używają “Google Analytics”, aby uzyskać więcej informacji i opcji rezygnacji, patrz poniżej.

WYKORZYSTANIE ANALITYKI GOOGLE
(1) Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics (“Google Analytics”), usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc Kubota w analizie sposobu korzystania z witryny, w tym liczby odwiedzających witrynę, stron internetowych, z których pochodzisz oraz odwiedzanych stron. Informacje te służą do ulepszania oferty i usług Serwisu. Z reguły wszelkie informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Witryny będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ ta strona internetowa wdrożyła funkcję anonimizacji adresów IP oferowaną przez Google, Twój adres IP zostanie, przed przeniesieniem do USA, skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umownych krajach Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach Twój pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i zostanie tam skrócony

(2) Google wykorzysta te informacje jako zlecone przetwarzanie danych, aby pomóc Kubota ocenić wykorzystanie Witryny, sporządzić raporty dotyczące aktywności na stronie internetowej oraz dostarczyć inne usługi statystyczne i analityczne związane z korzystaniem z Witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

(3) Użytkownik może uniemożliwić zbieranie danych wygenerowanych przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adresu IP) i zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics we wszystkich witrynach internetowych, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki, która jest dostępna tutaj https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

(4) Zamiast instalować wtyczkę do przeglądarki lub w przypadku korzystania z Witryny z przeglądarkami na urządzeniach mobilnych, możesz również zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, klikając poniższy link: Opt-out of Google Analytics Tracking: w takim przypadku w przeglądarce zostanie umieszczony plik cookie, który uniemożliwi dalsze śledzenie korzystania z tej witryny przez Google Analytics. Pamiętaj, że musisz ponownie zrezygnować, jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie zapisane na urządzeniu.

(5) Będziesz również musiał zrezygnować z każdego urządzenia, którego używasz do odwiedzenia naszej Witryny. Aby zapoznać się z przeglądem prywatności w Google, kliknij poniżej https://support.google.com/analytics/answer/6004245

W każdej chwili możesz nam zabronić wysyłania informacji marketingowych, kontaktując się z nami w sposób opisany w sekcji “Jak się z nami skontaktować” lub klikając na link rezygnacji z subskrypcji w e-mailach marketingowych, które otrzymujesz od nas. Aby poznać opcje rezygnacji, kliknij w poniższy link.

Jeśli przekazujesz nam jakiekolwiek informacje lub materiały dotyczące innej osoby, powinieneś upewnić się, że osoba ta wie o dzieleniu się z nami tymi informacjami i o ich wykorzystaniu. Powinieneś poinformować ją o indywidualnie o zakresie przetwarzania jej danych osobowych i uzyskać jej zgodę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kubota nie zbiera świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób lub nie sprzedaje ich dzieciom w wieku poniżej 13 lat. Jeśli dziecko w wieku poniżej 13 lat poda dane osobowe do Kubota za pośrednictwem naszej strony internetowej, rodzic lub opiekun może skontaktować się z Kubotą w celu zażądania usunięcia informacji z naszych rejestrów. Po otrzymaniu takiego wniosku dołożymy uzasadnionych starań, aby usunąć informacje o dziecku z naszych rejestrów.

Jeśli obawiasz się, że naruszyliśmy Twoje prawa, możesz złożyć skargę, kontaktując się z Kubotą, jak wskazano w sekcji „Jak się z nami skontaktować”. Nasz specjalista ds. Ochrony danych będzie zarządzał Twoją skargą i dostarczy ci dodatkowych informacji na temat sposobu jej obsługi.

Masz prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO), jeśli uważasz, że nie rozpatrzyliśmy Twojej prośby w odpowiedni sposób. Informacje na temat kontaktu z ICO można znaleźć na ich stronie internetowej.

7. PRZESYŁANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Istnieje możliwość, że będziemy przekazywać gromadzone przez nas dane osobowe odbiorcom w krajach innych niż ten, w którym zostały pierwotnie zgromadzone. W tych krajach mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych, niż w kraju, w którym pierwotnie informacje zostały przekazane. Gdy przekazujemy Państwa informacje do innych krajów, będziemy je chronić zgodnie z treścią niniejszej Informacji na temat prywatności lub w inny sposób, o którym poinformujemy w momencie gromadzenia danych.

Należy pamiętać, że Kubota przeprowadza szczegółową procedurę badania przed wyborem podmiotów przetwarzających dane, którym udostępniamy dane osobowe. Kubota zawiera odpowiednie umowy, aby zapewnić ochronę danych osobowych.

8. W JAKI SPOSÓB PRZECHOWUJEMY I CHRONIMY DANE OSOBOWE

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest ważne dla spółki Kubota. Dokładamy starań, aby chronić gromadzone przez nas informacje. Stosujemy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, mające na celu ochronę dostarczanych przez Państwa lub zbieranych przez nas danych osobowych, oraz zapobiegamy ich przypadkowemu, niezgodnemu z prawem lub nieuprawnionemu zniszczeniu, utracie, modyfikacji, dostępowi do nich, ujawnieniu lub wykorzystaniu. Te zabezpieczenia mają na celu ochronę poufności, integralności i dostępności informacji, które są nam przekazywane. Okresowo oceniamy ryzyko związane z bezpieczeństwem Państwa danych i odpowiednio aktualizujemy nasze zasady, procedury i technologie.

Kubota przechowuje dane osobowe nie dłużej, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo. Podejmujemy środki w celu zniszczenia lub trwałego zapobiegania identyfikacji danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli dane osobowe nie są już wymagane do celów, dla których je zgromadziliśmy.

Nie można zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa w przypadku żadnej transmisji danych przez Internet lub w inny sposób. W związku z tym, pomimo naszych starań w celu ochrony Państwa informacji, Kubota nie jest w stanie zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które zostają nam przekazane online. Wszelkie takie informacje przekazują nam Państwo na własne ryzyko.

9. AKTUALIZACJE NASZYCH INFORMACJI NA TEMAT PRYWATNOŚCI

Niniejsza Informacja na temat Prywatności jest okresowo aktualizowana bez powiadamiania użytkowników, w celu uwzględnienia zmian, jakie wprowadzamy w naszych praktykach w zakresie informacji. Opublikujemy wyraźne powiadomienie na odpowiednich stronach internetowych, aby powiadomić Państwa o wszelkich istotnych zmianach w naszej Informacji na temat prywatności, a u dołu Informacji wskazać datę ostatniej aktualizacji. Gdy aktualizujemy naszą Informację na temat prywatności, w pewnych okolicznościach możemy poprosić o Państwa zgodę.

10. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli mają Państwo dowolne pytania lub uwagi w zakresie niniejszej Informacji na temat prywatności, praktyk ochrony prywatności spółki Kubota, lub jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw lub zaktualizować przekazane nam informacje lub preferencje, prosimy o kontakt na poniżej wskazane adresy:

Kierownik ds. Prywatności
Kubota Holdings Europe B.V.
Hoofdweg 1264,
2153LR Nieuw-Vennep  Holandia
kuk_g.privacy@kubota.com

listopad 2019

Adres

Kubota (Deutschland) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Ul. Baletowa 82
02-867 Warszawa