Polityka Prywatności

O KUBOCIE I NASZYM PODEJŚCIU DO PRYWATNOŚCI

Kubota Holdings Europe B.V. oraz jej spółki zależne i podmioty stowarzyszone (łącznie „Kubota”)¹  poważnie traktują Twoją prywatność i dane osobowe. Kubota rozumie, że przejrzystość i szacunek są podstawowymi aspektami długotrwałych relacji i dlatego dokłada wszelkich uzasadnionych starań, aby chronić informacje, które nam przekazujesz.

Niniejsza Informacja o polityce prywatności dotyczy wszelkich danych osobowych dostarczonych lub zebranych przez firmę Kubota. Odniesienia w niniejszej polityce prywatności do „Kubota”, „my”, „nas” lub „nasz” oznaczają Kubota Holdings Europe B.V. oraz spółki jej zależne i stowarzyszone. Każdy podmiot Kubota, który kontroluje sposoby gromadzenia Twoich danych osobowych oraz cele, dla których Twoje dane osobowe są wykorzystywane, będzie odpowiednim „administratorem danych” dla celów obowiązujących przepisów lokalnych oraz Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych.                         Niniejsza Polityka Prywatności opisuje rodzaje danych osobowych, które zbieramy, sposób, w jaki wykorzystujemy informacje, komu je udostępniamy oraz wybory, jakich możesz dokonać w związku z naszym wykorzystaniem tych informacji. Opisujemy również środki, które podejmujemy w celu ochrony bezpieczeństwa informacji oraz sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować w sprawie naszych praktyk dotyczących prywatności.

Nasze praktyki dotyczące prywatności mogą różnić się w poszczególnych krajach, w których prowadzimy działalność, w celu odzwierciedlenia lokalnych praktyk i wymogów prawnych.

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych dla Twojej wygody i informacji. Te strony mogą działać niezależnie od firmy Kubota. Witryny, do których prowadzą łącza, mogą posiadać własne informacje lub zasady dotyczące prywatności. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z witrynami, do których prowadzą łącza. W zakresie, w jakim witryny, do których prowadzą linki, nie są własnością firmy Kubota ani nie są przez nią kontrolowane, nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych witryn (w tym pliki „cookie” używane na tej witrynie).

1. CO TO SĄ DANE OSOBOWE

Odnosimy się do danych osobowych zgodnie z następującą definicją podaną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO):
„wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie danych takich jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden oraz więcej czynników fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej”.

2. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY I WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE 

Kubota oraz jej spółki zależne i stowarzyszone mogą gromadzić dane osobowe w sposób opisany poniżej, w zależności od celów przetwarzania mających zastosowanie do Ciebie.

Activity Processing purpose and legal basis Data categories Data source
Order fulfilment, lead generation, product integration, Product owner registration,

 

We process personal data for the purpose of products/services order processing and fulfilment, which also includes services provided via our online portals (such as Partner-portals, End-Customer/User-portals and Product and Media-portals). We may exchange data with dealers and/or distributors where necessary. The latter also includes where we on your request to be contacted by a relevant dealer or sales partner distributor within our network or via online lead generating platforms.

Where you request us to integrate our products/services with a product or service of a third party, such integration may require us to share relevant information with such third party. This may for example include fleet management system providers or third party add-on services to our telematics services/products. Data processed in this context may include machine/product diagnostics data and machine/product GPS-location data.

The legal basis for this data processing is partly necessary for the purpose of entering into or performing an agreement with you, and partly based on our legitimate interest as described above.

Name, contact details, order and payment details, other information you provide us with.

 

You / Dealers and distributor network

 

Customer service and support

 

We process personal data for the purpose of providing customer service and support. This may for example relate to updating and securing warranty services, financing or purchasing, product delivery and maintenance support. We may share your personal data with parties involved in the provision of services or carrying out the transactions you request, including distributors and dealers.

At your request, customer support may also include the use of product diagnostics data and product location data of your relevant product for diagnostics and maintenance services, including sharing such data with the dealer/distributor involved in the context of providing such support.

The legal basis for this data processing is partly the necessity to process data for the purpose of entering into or performing an agreement with you, and partly based on our legitimate interest as described above.

Name, contact details, order history details, business communications, location data, other information you provide us with.

 

You / Dealers and distributor network
Marketing and communications

 

We engage in marketing activities for the purpose promoting our products and services, including via telephone, e-mail and post. You can opt-out to receiving marketing communications at any time.

The legal basis for sending you marketing communications is consent, except where we are permitted under applicable law to send you use communications for products and similar to past purchases you have made with us.

Name, contact details. order history details, business communications You / Our marketing and communications department

 

Customer surveys and feedback With your consent, we may invite you to participate in customer surveys to help us improve our products and services.

Legitimate Interest option?

Name, contact details, survey feedback, product ownership info? You
Events/site visits

 

If you participate in a live or digital event/site or visits hosted and recorded by us via photo and/or video, public comments and questions shared by you during such event may be included in such recordings. We may publish such recordings after an event for our marketing purposes. We may also require registration details in the context of your attendance of an event or site visit.

The legal basis for this data processing is our legitimate interest as described above.

Photo/video footage, Name, contact details, information provided by you in the context of an event/site visit. You / Our responsible department

 

Job applications

 

We may use information submitted by you either via mailing or online via any Kubota website or portal designated for this purpose to determine your eligibility for any vacancy for which you have applied in accordance with the advertised eligibility criteria and any relevant privacy notice given to you when using such website or portal.

The legal basis for this data processing is our legitimate interest as described above.

Name, contact details, information you provide by your application, communications with you.

 

You, social media (such as LinkedIn)
Follow-up and Improvement of products and services For product and service research and development purposes, we collect and analyze data generated by products which are equipped with telematics hardware. Such data may also include GPS-locations of such product and detailed diagnostics data about how a product is operated.

The presence of telematics hardware in product is indicated by a sticker and or other identifying imagery.

The legal basis for this data processing is our legitimate interest as described above.

Telematics functionality can be disabled. Please contact your local dealer/distributor for more information and assistance in regards to telematics functionality.

Telematics (machine/product diagnostics, machine/product GPS location data). Telematics-equipped products
Dealer/distributor staff data If you are a dealer/distributor staff member, we process your personal data in the context of our legitimate interest to perform our rights and obligations under the agreements and cooperation with such dealers/distributors. Name, contact details, business communications. You, Dealers and distributor network
Administration

 

We process personal data insofar necessary for the purpose of compliance with legal company administration and record keeping obligations (such as tax-based retention obligations) and our legitimate purpose to maintain a proper administration in the context of our day-to-day business operations. Name, contact details, order and payment details, business communications. You / Dealers and distributor network

 

< Cookies and similar techniques

 

Information about our use of cookies and similar techniques is included in our cookie policy.
Video surveillance Our offices and facilities may indicate the presence of video surveillance, implemented in accordance with local law as applicable. We use video surveillance for the purpose of protection our properties and staff, including to prevent and investigate safety incidents.

The legal basis for this data processing is our legitimate interest as described above.

Video footage (may also include audio) Our responsible department
Compliance

 

We may disclose your data to comply with court orders and legal or regulatory requirements; to prevent injury, death, losses, fraud or abuse; to protect Kubota’s rights or to defend Kubota in legal proceedings; and where needed in connection with the sale or transfer of business assets.

The legal basis for this data processing is partly based on the necessity to comply with legal obligations, and partly based on our legitimate interest as described above.

Context-dependent Context-dependent

3. PRZECHOWYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Kubota będzie przechowywać dane osobowe nie dłużej niż jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych. Obowiązujący okres przechowywania danych może się różnić w zależności od kategorii danych. Kryteria, na których opiera się nasza polityka przechowywania, to:

  • Konieczność przechowywania danych ze względu na cel, dla którego zostały zebrane;
  • Przestrzeganie panujących obowiązków przechowywania danych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (takich jak przepisy podatkowe);
  • Znaczenie danych w świetle toczących się lub potencjalnych postępowań sądowych; oraz
  • Obowiązujące terminy przedawnienia zgodne z prawem cywilnym.

Daj nam znać, jeśli masz konkretne pytania dotyczące obowiązującego okresu przechowywania określonych kategorii danych osobowych. Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji w tym zakresie.

4. TWOJE PRAWA I WYBORY 

Masz pewne prawa dotyczące przechowywanych przez nas danych osobowych. Oferujemy również pewne wybory dotyczące tego, jakie dane osobowe zbieramy od Ciebie, w jaki sposób wykorzystujemy te informacje i jak się z Tobą komunikujemy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo do:

  • dostępu do Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Kubota. Mianowicie, możesz uzyskać potwierdzenie, że przechowujemy Twoje dane osobowe, zażądać dostępu i otrzymać informacje o przechowywanych przez nas danych osobowych
  • zażądać korektyaktualizacji lub usunięcia danych osobowych
  • sprzeciwić się, z uzasadnionych powodów, przetwarzaniu Twoich danych osobowych;
  • sprzeciwić się wykorzystywaniu Twoich danych osobowych w tym do celów handlowych (marketingowych);
  • wycofać w dowolnym momencie deklarację zgody wyrażoną za pośrednictwem strony internetowej lub w jakikolwiek inny sposób (jeśli istnieje) ze skutkiem na przyszłość oraz uzyskać dostęp do treści takiego oświadczenia o wyrażeniu zgody w dowolnym momencie.

Możesz zrezygnować z gromadzenia i wykorzystywania niektórych informacji, które zbieramy o Tobie w sposób zautomatyzowany podczas odwiedzania naszych stron internetowych.

Używamy plików cookie, pikseli i podobnych technologii, aby jak najlepiej oferować, ulepszać i analizować korzystanie z naszej strony internetowej, a także w celach marketingowych. W tym celu przekazujemy również naszym partnerom informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej. Niektórzy partnerzy mogą przetwarzać te dane w krajach o nieodpowiednim poziomie ochrony danych, co może skutkować uzyskaniem dostępu do Twoich danych przez organy państwowe i ograniczeniem wykonywania Twoich praw. Jeśli klikniesz „Akceptuję wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie i podobnych technologii oraz przetwarzanie Twoich danych zgodnie z wyjaśnieniami i w sekcji „Więcej informacji”. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

5. POLITYKA PLIKÓW COOKIE KUBOTA 

(1) Kubota może używać plików „cookies” podczas uzyskiwania dostępu do naszych witryn, w szczególności w celu uniemożliwienia ponownego wprowadzania informacji przy różnych okazjach. Niektóre pliki cookie używane w naszych witrynach są absolutnie niezbędne do świadczenia żądanych usług. Z reguły pliki cookie zostaną usunięte po zakończeniu sesji. Inne pliki cookie, takie jak do analityki internetowej, będą przechowywane przez dłuższy czas i będą umieszczane tylko wtedy, gdy wyraziłeś uprzednią zgodę. W sekcji (3) poniżej można znaleźć przegląd używanych plików cookie, ich cele i okres przechowywania.

(2) W zakresie, w jakim podałeś swoje dane osobowe, w tym adres e-mail, podczas rejestracji lub dostępu do naszych witryn lub dowolnych naszych usług, Kubota może, zależnie od Twoich wyborów, powiązać informacje dotyczące przeglądania dla Twojego urządzenia, przetwarzane przez pliki cookie emitowane przez firmę Kubota z Twoimi danymi osobowymi w celu wysyłania Ci, na przykład ankiet elektronicznych lub wyświetlania na Twoim urządzeniu, w przestrzeni reklamowej zawierającej pliki cookie emitowane przez firmę Kubota, spersonalizowane reklamy, które są przeznaczone specjalnie dla Ciebie i mogą być interesujące.

(3) Podczas korzystania z naszych Witryn i niewyłączania plików cookie oraz, w razie potrzeby, na podstawie Twojej uprzedniej zgody, używane są następujące pliki cookie opisane poniżej:

_utma Addthis sets Share and Like options to Social Media, like Facebook and Twitter. It makes sure the user sees the updated count if they share a page and return to it before our share count cache is updated.
_utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv Google Analytics is Google’s free web analytics tool that mainly helps website owners to understand how their visitors engage with their website. It also sets cookies on the domain of the site you are visiting. It uses a set of cookies to collect information anonymously and report website trends without identifying individual visitors.
_cuvid This cookie is typically written to the browser upon the first visit to the site from that web browser. If the cookie has been deleted by the browser operator, and the browser subsequently visits the site, a new __cuid cookie is written with a different visitor unique ID. This cookie is used to determine unique visitors to the site and it is updated with each page view. Additionally, this cookie is provided with a unique ID that the application uses to ensure both the validity and accessibility of the cookie as an extra security measure.
_cusid This cookie is used to establish and continue a user session with the site. When a user views a page on the site, the script code attempts to update this cookie. If it does not find the cookie, a new one is written and a new session is established. Each time a user visits a different page on the site, this cookie is updated to expire in 30 minutes, thus continuing a single session for as long as user activity continues within 30-minute intervals. This cookie expires when a user pauses on a page on the site for longer than 30 minutes.
_cuvon Used to signal the last time a visitor viewed a page.
_hjClosedSurveyInvites Hotjar cookie that is set once a visitor interacts with a Survey invitation modal pop-up. It is used to ensure that the same invite does not reappear if it has already been shown. Duration: 365 days
_hjDonePolls Hotjar cookie that is set once a visitor completes a poll using the Feedback Poll widget. It is used to ensure that the same poll does not reappear if it has already been filled in. Duration: 365 days
_hjMinimizedPolls Hotjar cookie that is set once a visitor minimizes a Feedback Poll widget. It is used to ensure that the widget stays minimized when the visitor navigates through your site. Duration: 365 days
_hjShownFeedbackMessage Hotjar cookie that is set when a visitor minimizes or completes Incoming Feedback. This is done so that the Incoming Feedback will load as minimized immediately if the visitor navigates to another page where it is set to show. Duration: 365 days
_hjid Hotjar cookie that is set when the customer first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the Hotjar User ID, unique to that site on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID. Duration: 365 days
_hjRecordingLastActivity This should be found in Session storage (as opposed to cookies). This gets updated when a visitor recording starts and when data is sent through the WebSocket (the visitor performs an action that Hotjar records). Duration: Session
_hjTLDTest When the Hotjar script executes we try to determine the most generic cookie path we should use, instead of the page hostname. This is done so that cookies can be shared across subdomains (where applicable). To determine this, we try to store the _hjTLDTest cookie for different URL substring alternatives until it fails. After this check, the cookie is removed. Duration: Session
_hjUserAttributesHash User Attributes sent through the Hotjar Identify API are cached for the duration of the session in order to know when an attribute has changed and needs to be updated. Duration: Session
_hjCachedUserAttributes This cookie stores User Attributes which are sent through the Hotjar Identify API, whenever the user is not in the sample. These attributes will only be saved if the user interacts with a Hotjar Feedback tool. Duration: Session
_hjLocalStorageTest This cookie is used to check if the Hotjar Tracking Script can use local storage. If it can, a value of 1 is set in this cookie. The data stored in_hjLocalStorageTest has no expiration time, but it is deleted almost immediately after it is created. Duration: Under 100ms
_hjIncludedInSample This cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the sample which is used to generate Funnels. This is a session cookie which is destroyed when the user leaves the site. Duration: Session
_hjAbsoluteSessionInProgress This cookie is used to detect the first pageview session of a user. This is a True/False flag set by the cookie. Duration: 30 Minutes
x-ms-cpim-trans Used for tracking the transactions (number of authentication requests to Azure AD B2C) and the current transaction. Expiration: End of Browser session.
x-ms-cpim-sso:{Id} Used for maintain the SSO session. Expiration: End of Browser session.
x-ms-cpim-csrf Cross-Site Request Forgery token used for CRSF protection. Expiration: End of Browser session.
x-ms-cpim-cache:{id}_n Used for maintaining the request state. Expiration: End of Browser session, successful authentication.
ARRAffinity / ARRAffinitySameSite This cookie is set by websites run on the Windows Azure cloud platform. It is used for load balancing to make sure the visitor page requests are routed to the same server in any browsing session. Expiration: End of Browser session.

(4) Jeśli chcesz kontrolować sposób korzystania z plików cookie, możesz zmienić ustawienia swojego komputera i przeglądarki.

Większość przeglądarek internetowych umożliwia pewną kontrolę większości plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, w tym o tym, jak sprawdzić, jakie pliki cookie zostały ustawione, odwiedź stronę www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.

Dowiedz się, jak zarządzać plikami cookie w popularnych przeglądarkach:

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

Aby znaleźć informacje dotyczące innych przeglądarek, odwiedź witrynę przeglądarki.

Jak wskazano powyżej, nasze witryny korzystają z „Google Analytics”, aby uzyskać więcej informacji i opcje rezygnacji, zobacz poniżej.

6. KORZYSTANIE Z  GOOGLE ANALYTICS 

(1) Niniejsza Witryna korzysta z Google Analytics („Google Analytics”), usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc firmie Kubota w analizie sposobu korzystania z Witryny, w tym liczby odwiedzających Witrynę, witryn, z których pochodzisz, oraz stron, które odwiedzają. Informacje te służą do ulepszania oferty i usług Serwisu. Z reguły wszelkie informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z Witryny będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ w tej Witrynie wdrożono funkcję anonimizacji adresów IP oferowaną przez Google, Twój adres IP przed przeniesieniem do Stanów Zjednoczonych zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umownych państwach Traktatu o Europejskiej Unii Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

(2) Google wykorzysta te informacje jako podmiot przetwarzający dane na zlecenie, aby pomóc firmie Kubota w ocenie korzystania z Witryny, tworzeniu raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz w celu świadczenia innych usług statystycznych i analitycznych związanych z korzystaniem z Witryny. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

(3) Możesz zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie na temat korzystania z tej Witryny (w tym adresu IP) i zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics we wszystkich witrynach, pobierając i instalując dostępną wtyczkę do przeglądarki tutaj https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

(4) Alternatywnie do instalacji wtyczki do przeglądarki lub w przypadku korzystania z Witryny za pomocą przeglądarek na urządzeniach mobilnych, możesz również zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, klikając następujący link rezygnacji: Opt-out of Google Analytics Tracking: W takim przypadku w przeglądarce zostanie umieszczony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi dalsze śledzenie korzystania z tej witryny przez Google Analytics. Pamiętaj, że będziesz musiał ponownie zrezygnować, jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie zapisane na Twoim urządzeniu.

(5) Będziesz również musiał zrezygnować z każdego urządzenia, z którego korzystasz w celu odwiedzenia naszej Witryny. Aby uzyskać przegląd prywatności w Google, kliknij poniżej https://support.google.com/analytics/answer/6004245

7. KORZYSTANIE Z HOTJAR COOKIES 

(1) Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie Hotjar („Hotjar”), dostawcę usług analizy internetowej z siedzibą w St Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta. Strona korzysta z Hotjar w celu lepszego zrozumienia potrzeb naszych użytkowników oraz optymalizacji tej usługi i doświadczenia. Hotjar to dostawca usług technologicznych, który pomaga firmie Kubota lepiej zrozumieć wrażenia naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, które linki wybierają, co użytkownicy lubią, a czego nie itp.) dzięki temu możemy budować i utrzymywać naszą usługę na podstawie opinii użytkowników.

(2) Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach. Obejmuje to adres IP urządzenia (przetwarzany podczas sesji i przechowywany w formie pozbawionej elementów umożliwiających identyfikację), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (tylko kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej. Analizy mogą być również wykorzystywane do śledzenia interakcji użytkowników ze stroną internetową, na przykład za pomocą map ciepła.

(3) Hotjar przetwarza te informacje w naszym imieniu, jako podmiot przetwarzający, w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Hotjar jest umownie zabroniony do sprzedaży jakichkolwiek danych zebranych w naszym imieniu.

(4) Jeśli nie chcesz być śledzony przez Hotjar, możesz skorzystać z tego prawa, korzystając z banera plików cookie na stronie lub dodając funkcję Do Not Track w swojej przeglądarce. Będziesz musiał korzystać z tej funkcji na każdym urządzeniu, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszej witryny.

(5) Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją „O Hotjar” na stronie pomocy technicznej Hotjar’s support.

(6) Więcej informacji na temat rodzajów plików cookie Hotjar używanych na tej stronie można znaleźć na stronie Hotjar Cookie Information.

Możesz w każdej chwili zabronić nam wysyłania Ci wiadomości marketingowych, kontaktując się z nami w sposób wskazany w sekcji „Jak się z nami skontaktować” lub klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w otrzymywanych od nas wiadomości marketingowych e-mail. Proszę o opcje rezygnacji.

Jeśli przekazujesz nam jakiekolwiek informacje lub materiały dotyczące innej osoby, powinieneś upewnić się, że udostępnianie nam i nasze dalsze wykorzystanie w przedstawiony Ci sposób od czasu do czasu jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, więc na przykład powinieneś należycie poinformować, że osoby fizycznej na przetwarzanie jej danych osobowych i uzyskania jej zgody, co może być konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kubota nie gromadzi świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli dziecko w wieku poniżej 13 lat przekazało firmie Kubota dane osobowe za pośrednictwem naszej strony internetowej, rodzic lub opiekun może skontaktować się z firmą Kubota z prośbą o usunięcie informacji z naszych rejestrów. Po otrzymaniu takiego wniosku dołożymy wszelkich starań, aby usunąć informacje o dziecku z naszych rejestrów.

Jeśli obawiasz się, że naruszyliśmy Twoje prawa, możesz złożyć skargę, kontaktując się z firmą Kubota, jak wskazano w sekcji ,,Jak się z nami skontaktować”. Nasz inspektor ochrony danych zajmie się Twoją skargą i udzieli Ci dodatkowych informacji o sposobie jej rozpatrzenia.

Masz prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO), jeśli uważasz, że nie rozpatrzyliśmy Twojej prośby w odpowiedni sposób. Więcej informacji na temat kontaktu z ICO można znaleźć na stronie internetowej

8. MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH 

Możemy przekazywać zebrane przez nas dane osobowe odbiorcom w krajach innych niż kraj, w którym informacje te zostały pierwotnie zebrane. Należy pamiętać, że Kubota przechodzi szczegółowy proces ,,należytej staranności” przed wyborem podmiotów przetwarzających dane, którym udostępniamy Twoje dane osobowe.

W kontekście codziennej działalności wewnątrzgrupowej możemy przekazywać dane osobowe do naszej spółki dominującej w Japonii. Japonia jest uznawana przez Komisję Europejską za kraj oferujący równoważny poziom ochrony danych tak jak Europejski Obszar Gospodarczy.

Jeśli dane osobowe są przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, zawarliśmy z takimi odbiorcami tak zwane Standardowe Klauzule Umowne (zatwierdzone przez Komisję Europejską) w celu zapewnienia zgodności z europejskimi przepisami o ochronie danych.

9. OCHRONA  

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla Nas bardzo ważne. Zobowiązujemy się do ochrony gromadzonych przez nas informacji. Utrzymujemy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych, które podajesz lub które zbieramy przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Te zabezpieczenia mają na celu ochronę poufności, integralności i dostępności informacji, które nam przekazujesz. Okresowo oceniamy ryzyko dla Twoich informacji i odpowiednio aktualizujemy nasze zasady, procedury i technologię.

Kubota przechowuje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, chyba że jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo. Podejmujemy środki w celu zniszczenia lub trwałej deidentyfikacji danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli dane osobowe nie są już potrzebne do celu, dla którego je zebraliśmy.

10. AKTUALIZACJA NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Informacja o polityce prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu [data] i może być okresowo aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach dotyczących danych osobowych. Poinformujemy Cię o istotnych zmianach w oświadczeniu o ochronie prywatności w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ  

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze dotyczące niniejszej Informacji o ochronie prywatności, praktyk firmy Kubota w zakresie prywatności lub jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub zaktualizować informacje lub preferencje, które nam przekazałeś, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych:

Lokalna osoba do kontaktu w sprawach prywatności: 

Główny Specjalista ds. Prywatności
Kubota Holdings Europe B.V.
Hoofdweg 1264,
2153LR Nieuw-Vennep The Netherlands
khe_g.privacy@kubota.com

1. Kubota Europe SAS, Kubota (Deutschland) GmbH, Kubota (U.K.) Ltd., Kubota Baumaschinen GmbH, Kubota Farm Machinery Europe SAS, Kubota Research and Development Europe SAS, Kubota Espana S.A., Pulverizadores Fede S.L., Kverneland AS https://ien.kvernelandgroup.com/About-us/Manufacturing-Competence-Global-Presence/Global-Presence-and-Supplier-information

Adres

Kubota (Deutschland) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Ul. Baletowa 82
02-867 Warszawa