Kubota inwestuje w Tevel, lidera branży latających autonomicznych robotów do zbioru owoców

wróć do listy aktualności

Pomimo roku pełnego niepewności związanej z pandemią Covid-19 firma Kubota niezmiennie skupia się na przyszłości i w ramach rundy inwestycyjnej serii B finansowania przedsięwzięć inwestuje 20 milionów dolarów w firmę Tevel, lidera branży latających autonomicznych robotów do zbioru owoców.

Inwestycja w Tevel stanowi dla Kubota rozwój filozofii innowacji w celu stworzenia nowych możliwości biznesowych, produktów i usług w dziedzinie rolnictwa. Globalizacja przedsiębiorstw stoi obecnie w obliczu punktu zwrotnego z powodu pandemii Covid-19. Grupa Kubota zamierza rozwijać działalność biznesową opartą na społecznościach lokalnych i dostarczać zintegrowane i partycypacyjne rozwiązania, postęp technologiczny i wyjątkową wartość dla klienta w każdym segmencie swojej działalności.

Każdego roku na świecie produkuje się ponad 800 milionów ton owoców na obszarze 70 milionów hektarów, co daje roczną wartość rynkową wynoszącą 1 bilion dolarów. Rolnicy wydają rocznie 100 miliardów dolarów na zbiór owoców i zatrudniają na krótkie okresy ponad 10 milionów pracowników tymczasowych zbierających owoce. Coraz trudniej jest znaleźć, rekrutować, przeszkolić i zatrudnić takich pracowników sezonowych i zapewnić im tymczasowe zakwaterowanie. Znalezienie pracowników terenowych w sezonie zbioru oraz ich wydajność to najpoważniejsze ograniczenia dla rolników, stanowiące zagrożenie dla ich inwestycji i rentowności w danym sezonie, a także dla zdolności do zebrania wszystkich owoców w krótkim czasie, co zapewni im konkurencyjność. Ponadto, ze względu na komplikacje związane z przekraczaniem granic i podróżami międzynarodowymi w czasie pandemii, kryzys spowodowany przez Covid-19 jeszcze bardziej pogłębił niedobór siły roboczej i zwiększył ryzyko w produkcji owoców ograniczając dostępność pracowników-migrantów. Dlatego też rozwiązanie firmy Tevel, zapewniające niezawodny łańcuch dostaw, przyczynia się do zwiększenia światowego bezpieczeństwa żywnościowego.

Założona w 2017 roku w Izraelu firma Tevel opracowuje autonomiczne latające roboty do zbioru owoców łącząc sztuczną inteligencję z rozpoznawaniem obrazów, zaawansowaną robotyką, inżynierią lotniczą, najnowocześniejszą techniką kontroli lotu oraz odbiorem i syntezą danych. Wyzwania technologiczne, jakie napotkała firma zostały już pokonane i produkty mają wejść na rynek w 2021 roku. Rozwiązanie firmy Tevel zapewnia najwyższą wydajność przy najniższych kosztach, a także wysoką elastyczność, która umożliwia zbiór wielu rodzajów owoców. Strategiczna pozycja firmy Kubota jako lidera w rolnictwie i produkcji sprzętu na świecie w połączeniu z firmą Tevel wspomoże rozwój technologii automatyzujących zbiór owoców oraz umożliwi uruchomienie działalności w zakresie rozwiązań wykorzystujących te technologie, co przyczyni się do oszczędności pracy i poprawy wydajności w rolnictwie.

Firma Kubota niejednokrotnie dowiodła swego zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych, a w przyszłości będzie kontynuować swoje starania, aby przyczyniać się do rozwoju najistotniejszych obszarów związanych z żywnością, wodą i środowiskiem. Przykładem takich starań jest otwarcie w roku 2019 w Japonii i Europie „Centrów Innowacji”, czyli jednostek zajmujących się tworzeniem nowych przedsięwzięć biznesowych, produktów i usług. Stanowią one środowisko wspierające i promujące innowacje poprzez partnerstwo z zewnętrznymi przedsiębiorstwami. Są wśród nich startupy zajmujące się technologiami rolniczymi, producenci rolni, instytuty badawcze i uniwersytety.

„Poprzez dalsze innowacje, będziemy wspierać globalną społeczność w kwestii żywności, wody i środowiska, patrząc w przyszłość i obserwując zmiany wywołane przez pandemię Covid-19” powiedział Yuichi Kitao, Prezes Kubota Corporation.

„Dzięki naszej inwestycji w Tevel nawiązaliśmy współpracę z jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie firm zajmujących się zbiorem owoców. Firma Kubota stale angażuje się w rozwiązywanie problemów napotykanych przez producentów owoców w zakresie terminowości i jakości zbiorów oraz coraz częstszych problemów związanych z zatrudnieniem, z jakimi borykają się obecnie rolnicy” – wyjaśnia Peter van der Vlugt, dyrektor generalny Centrum Innowacji w Europie.

You may also like

Adres

Kubota (Deutschland) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Ul. Baletowa 82
02-867 Warszawa